Eesti Petereaapia Ühingusse  kuuluvad pereterapeudid kingivad EV 100 sünnipäeva puhul kõikidele Eestimaa peredele sada tundi tasuta koolitusi peresuhete heaks. Seda teevad ka Terviseteraapia spetsialistid, kutsudes kõiki kuulama loengut "MUUTUSED PEREKONNAS JA NENDE MÕJU SUHETELE"

Koolitus toimub 13.märtsil Viimsi Keskkoolis, Randvere tee 8, algusega kell 18.00.  

Koolitusele on oodatud kuulama kõik huvilised.

Kooltuse sisu:

Perekond on süsteem, millel on oma liikmed, arengufaasid, muutujad ja seaduspärasus. Perekondasid on väga erinevaid: kahe-liikmelised perekonnad, kärgpered, mitme põlvkonna perekonnad, suured perekonnad ja väikesed perekonnad, traditsioonilised ja mitte-traditsioonilised perekonnad jne. Ometigi toimuvad kõikides perekondades muutused. Muutusteks võib olla mõne olemasoleva pereliikme lahkumine või hoopis uue lisandumine, abielu või lahutus, elukoha muutus, elukorralduse muutus. Käesoleval koolitusel kaardistame perekonna erinevaid arengufaase, märkame võimalike muutusi ning proovime mõtestada selle mõju pereliikmetele.

Koolitajad:

Koolituse viivad läbi Viimsi Kooli psühholoogid ning pereterapeudid Kristel Päll, MA ja Annaliis Tiidus, MA

Eesti Petereaapia Ühingusse  kuuluvad pereterapeudid kingivad EV 100 sünnipäeva puhul kõikidele Eestimaa peredele sada tundi tasuta koolitusi peresuhete heaks. Seda teevad ka Terviseteraapia spetsialistid, kutsudes kõiki kuulama loengut "TRADITSIOONID JA SELLE TÄHTSUS PEREKONNALE"

Koolitus toimub 10.märtsil Türi Põhikoolis, F.J.Weidemanni 3, algusega kell 11.00. 

Koolitusele on oodatud kõik huvilised. 

Kooltuse sisu:

Perekondades esineb mitmeid rituaale ja traditsioone. Need on justkui meiega pidevalt kaasas käinud ja iseesesest toimivad. Nii nagu paljude muude oluliste asjadage elus, hakkame nende olulisust mõistma siis kui need millegi pärast meie elust kadunud on, kui tekivad muutused. Kui palju mõjutavad aga rituaalid ja traditsioonid meie suhteid kaaslastega? Millist rolli täidavad nad meie igepäeva elus? Kuidas kohandada oma peretraditsioone uute liikmete lisandumisel perre? Koolitusel vaatamegi nendele teemadele põhjalikumalt otsa.

© 2018 Terviseteraapia OÜ